(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

بزرگترین مزرعه کاهوی استان اصفهان؛الگوی مصرف بهینه آب

بزرگترین مزرعه کاهوی استان اصفهان؛الگوی مصرف بهینه آب

اصفهان اصفهان

کشاورز نمونه فریدنی بزرگترین تولیدکننده کاهو در استان اصفهان شناخته شد.

 مرکز اصفهان ؛ کارشناس زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: غلام نصرکشاورز فریدنی به عنوان بزرگترین تولید کننده کاهو در استان در مدت 5 ماه بیش از هشت هزار تن کاهو و تولید و به بازار عرضه کرده است.
فردین ابراهیمی با اشاره به فعالیت ده ساله این کشاورز در زمینه کشت کاهو گفت: آقای نصر کشت کاهو را در10هکتار شروع کرده و در حال حاضر بیش از100هکتار سطح زیر این محصول دارد.

وی با بیان اینکه نشاء کاهودر گلخانه هزارمتری کشت می شود افزود: در این منطقه با توجه به کوتاه بودن فصل کشت می توان این محصول را در اردیبهشت کشت وتیر برداشت کرد و کشت دوم آن هم درشهریورماه برداشت می شود.
وی با اشاره به اینکه کاهوی تولید شده علاوه بر عرضه در بازارهای داخلی به روسیه وکشورهای حاشیه خلیج فارس بصورت واسطه ای صادر می شود گفت: استان اصفهان با7500هکتارسطح زیرکشت سبزیجات برگی یکی ازاستانهای مهم کشوراست وسالانه بیش از300هزارتن ازاین محصولات دراستان تولیدوبه بازارعرضه می شود.
ابراهیمی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت محصولات نشایی در استان افزود: کشتهای نشایی استان از3هزارهکتاربه بیش از7500هکتار افزایش یافته است.

استان ، اصفهان بزرگترین ، مزرعه الگوی ، مصرف ، بهینه ، آب
اصفهان اصفهان کشاورزی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 145