cong logo
شما هنوز وارد نشده اید
*(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.) *
ارسال کننده خبر: محمد شیدایی
جمعه ۱۳۹۸/۱/۲۳ ساعت ۰۶:۲۰
فارس شيراز
دزدیده شدن کاشی های دیوار مدرسه خان شیراز
تعداد بازدید صفحه : 455
دزدیده شدن کاشی های دیوار مدرسه خان شیراز
دسته بندی خبر: فرهنگی
تاریخ خبر : جمعه ۱۳۹۸/۱/۲۳ ساعت ۰۶:۲۰
فارس ، شيراز فرهنگی ایران ، سبز

هر کاشی که از دیوار مدرسه خان شیراز دزدیده میشود در بازار ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو به فروش می رسد!!!
خبرهای امروز

/:

اسلایدر

بازگشت


برای ثبت نظر خود باید وارو سایت شوید ورود یا ثبت نام

خبرنگار و کاربر سبز گرامی
از اینکه در درج خبر و اظهار نظر درباره خبر 'دزدیده شدن کاشی های دیوار مدرسه خان شیراز' این سامانه با ما همراه هستید کمال تشکر را داریم

مدیریت و پرسنل پایگاه خبری ایرانیان سبز

 • محمد شیدایی
  0 1
  عالی
  ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  • محمد شیدایی
   0 1
   عالی
   ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  • محمد شیدایی
   0 1
   ممنون
   ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • محمد شیدایی
   0 1
   ممنون
   ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • محمد شیدایی
   0 1
   ممنون
   ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • محمد شیدایی
  1 0
  عالی 6
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
   • علی تهرانی
    0 0
    14
    ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانی
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
  • علی تهرانیsd
   0 0
   نه خیر
   ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  عالی
  ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
 • محمد شیدایی
  0 0
  خیلی عالی
  ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴