(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

دزدیده شدن کاشی های دیوار مدرسه خان شیراز

دزدیده شدن کاشی های  دیوار مدرسه خان شیراز

فارس شيراز

هر کاشی که از دیوار مدرسه خان شیراز دزدیده میشود در بازار ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو به فروش می رسد!!!

فارس شيراز فرهنگی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 596