(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

چهارمین دوره مسابقات شطرنج اوپن رده های سنی 8-12-18 سال پایگاه قهرمانی لاهیجان

چهارمین دوره مسابقات شطرنج اوپن رده های سنی 8-12-18 سال پایگاه قهرمانی لاهیجان

گيلان لاهیجان

به گزارش خبرنگار " پایگاه خبری ایرانیان سبز "
چهارمین دوره مسابقات شطرنج اوپن  رده های سنی 8-12-18 سال پایگاه قهرمانی لاهیجان
در سالن عبدالرزاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار گردید.
در این دوره مسابقات 136 نفر در رده های سنی فوق شرکت نموده،
بازی ها به شکل سوئیسی و در هفت دوره
از روز چهار شنبه 16 مرداد تا روز جمعه 18 مرداد برگزار شد.
توضیحات تکمیلی در این باره را از زبان
" دکتر محمد رضا رحیمی بشر  "
سرداور این دوره مسابقات  ببینید و بشنوید.

پایگاه ، خبری ، ایرانیان ، سبز مسابقات ، شطرنج ، اوپن دانشگاه ، آزاد ، اسلامی ، واحد ، لاهیجان دکتر ، محمد ، رضا ، رحیمی ، بشر پایگاه ، قهرمانی ، لاهیجان
گيلان لاهیجان ورزشی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 247