مجمع صنفی مرتعداران استان گیلان برگزار شد

نوشته شده توسط خبر نگار سبز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ ساعت ۰۶:۰۶ - گروه خبری اجتماعی - مکان : گيلان رشت

مجمع صنفی مرتعداران استان گیلان برگزار شد

مجمع صنفی مرتعداران استان گیلان ۱۱تیر۱۴۰۱دراداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان برگزار گردید که آقایان :

منصور ولی زاده ،

بیت اله کریمی،

حبیب اله حسن پور سیاهمزگی ،

سیاوش خرسند،

محمدعلی عسکری گشت رودخانی

بعنوان هیئت مدیره و

شاپور ولیزاده

بازرس انجمن صنفی مرتع داران استان گیلان

به مدت ۳سال انتخاب شدند.

برای ثبت نظر خود باید وارد سایت شوید ورود یا ثبت نام