(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

حضور دکتر کامران در اتاق اصناف

حضور دکتر کامران در اتاق اصناف

اصفهان اصفهان

حضور آقای دکتر کامران درجلسه بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان واقع در مجموعه اتاق بازرگانی وگوش دادنبه مشکلات بافنده گانوهمچنین صادرکنندگان این هنروخلاقیت اصیل ایرانی

اصفهان اصفهان اقتصادی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 38