(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

سوستان در مسیر هامون

سوستان در مسیر هامون

قم

اوضاع خرابه!


شهردار
قم اجتماعی انتقاد سبز
تعداد بازدید صفحه : 12