(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

آذربايجان شرقي آذر شهر

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

آذربايجان شرقي آذر شهر اجتماعی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 42