(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

آغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبزآغاز بهره برداری از سامانه کلاس سبز

تعداد بازدید صفحه : 3