(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

مرگ پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی مازندران

مرگ پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی مازندران

گيلان لاهیجان

مسمومیت .... علت قطعی مرگ پرندگان مهاجر درمیانکاله مازندران اعلام شد.                                                                                                                        
اکرامی دامپزشک معتمدمحیط زیست مازندران:                                                  

لاهیجان ، پرندگان
گيلان لاهیجان اجتماعی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 51