(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

کشاورزان زحمت کش روستایی دستجرد جرقویه

کشاورزان زحمت کش روستایی دستجرد جرقویه

-

روستایی دستجرد جرقویه در ۱۲۰کیلومتری اصفهان قراردارد که در دوران دفاع مقدس با بیش از ۵۰شهیدوجانباز سرآمد منطقه جرقویه علیا و سفلی می باشد به علت نبود شغل بیشترجمعیت به شهرها مهاجرت نموده اند و حالا جمعی از کشاورزان زحمت کش درآن زندگی می کند که برای رزق حال درآن فعالیت دارند

- کشاورزی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 65