(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

گزارش تصویری از آکادمی تازه تاسیس رستگار

گزارش تصویری از آکادمی تازه تاسیس رستگار

اصفهان اصفهان برکان

پوشش تصویری از تمرین روز جمعه  98/09/29 آکادمی رستگار
از دریچه لنز من. 
مجتبی اسماعیلی

اصفهان اصفهان برکان ورزشی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 106