(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

یارانه بیشتر برای اقشار ضعیف

یارانه بیشتر برای اقشار ضعیف

اصفهان اصفهان

یارانه بیشتر برای اقشار ضعیف!! .

اصفهان اصفهان اقتصادی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 68