(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

روستاییان و عشایر تحت پوشش اجباری بیمه سلامت قرار می‌گیرند

روستاییان و عشایر تحت پوشش اجباری بیمه سلامت قرار می‌گیرند

چهارمحال بختياري شهركرد

سرپرست بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری با بیان جزئیات آئین نامه اجرائی بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی و ارزیابی وسع گفت: صندوق های بیمه "کارکنان دولت و سایر اقشار" موضوع این آیین نامه نیستند و متقاضیان پوشش بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر در دو زیر گروه به عنوان بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

قیصرحافظی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرانیان سبز ضمن تاکید بر ارائه خدمات بهینه به کلیه بیمه شدگان و آحاد مردم جامعه اظهار داشت: طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی و ارزیابی وسع در کل کشور در حال انجام و شیوه‌نامه اجرایی آن به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.
وی در توضیح نحوه و چگونگی اجرای آن بیان داشت: صندوق های بیمه "کارکنان دولت و سایر اقشار" موضوع این آیین نامه نیستند و براساس شرایط قبلی استمرار پیدا می‌کنند و متقاضیان پوشش بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای زیر20هزار نفر در دو زیرگروه به عنوان بیمه‌شدگان صندوق بیمه روستائیان تحت پوشش قرار خواهند گرفت. دفترچه بیمه سلامت افرادی که در صندوق بیمه "روستائیان" بدون مشارکت در پرداخت سرانه حق بیمه، تحت پوشش قرار می گیــرند، بدون تغییر و با همان عنوان قبلی (روستاییان) صادر می‌شود و دفترچه بیمه سلامت افرادی که در صندوق بیمه روستائیان با مشارکت در پرداخت حق بیمه به هر میزان (50 و یا 100 درصد) تحت پوشش قرار می‍گیرند  با عنوان "روستاییان بیمه پرداز" صادر می شود.
سرپرست بیمه سلامت استان عنوان داشت: دفترچه بیمه سلامت خانوارهایی که ساکن شهرهای با جمعیت بالای 20 هزار نفر بوده و با مشارکت در پرداخت سرانه حق بیمه متقاضی پوشش بیمه‌ای هستند، طبق روال قبلی و با عنوان "ایرانیان" صادر می‌شود و دفترچه بیمه سلامت خانوارهایی که ساکن شهرهای با جمعیت بالای20 هزار نفر بوده و بدون پرداخت سرانه حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند، با عنوان"سلامت همگانی" صادر می‌شود.
حافظی درخصوص اعتبار دفترچه‌های بیمه نیز اعلام کرد: برای بیمه شدگانی که مشمول 10 روز دوره انتظار نیستند، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه سلامت آنها از تاریخ واریز وجه به مدت یکسال شمسی خواهد بود. بیمه شدگانی که مشمول 10 روز دوره انتظار هستند تاریخ اعتبار دفترچه بیمه سلامت آنها پس از 10 روز از تاریخ واریز وجه به مدت یکسال شمسی خواهد بود بدیهی است چاپ و تحویل دفترچه به متقاضی پس از طی دوره انتظار یاد شده، امکانپذیر است.
وی در خصوص مزایای پوشش و یارانه دولت گفت: تمامی خانوارهای فاقد پوشش بیمه پایه برای برخورداری از مزایای پوشش و یارانه دولت (به میزان50 و یا 100 درصد سرانه حق بیمه) مکلفند ظرف 6 ماه نسبت به ثبت نام و تقاضا اقدام نمایند. این خانوارها، در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت سرانه حق بیمه می‌توانند در چارچوب ضوابط آئین نامه اجرائی مورد ارزیابی وسع قرار گرفته و بر اساس نتایج اعلامی از سوی وزارت، از پوشش بیمه ای برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: خانوارهای فاقد پوشش بیمه‌ای (متقاضیان جدید) که مشمول "صدور اولیه" هستند عبارتند از: خانوارهایی که فاقد هرگونه سابقه پوشش بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت بوده، بیمه شدگان صندوق ایرانیان که تا پیش از 30/08/96 تحت پوشش بوده اند، بیمه شدگان سلامت همگانی که بیش از یکسال از پایان تاریخ اعتبار دفترچه بیمه ایشان گذشته و یا در گروه قطع یارانه قرار گرفته باشند و افرادی که نسبت به تغییر صندوق بیمه ای اقدام می‌کنند.
حافظی درخصوص صدور دفترچه برای کلیه خانوارهای فاقد پوشش بیمه که ظرف مدت 6 ماه در چارچوب این شیوه نامه به درگاه الکترونیکی سازمان، یا دفاتر پیشخوان، مراجعه کنند گفت: متقاضی در صورت داشتن توانایی مالی، نسبت به پرداخت سرانه حق بیمه هر نفر براساس سرانه حق بیمه مصوب به میزان 484000 ریال در هر ماه برای سال 1398 و تغییرات بعدی آن که سالانه به تصویب هیئت وزیران می رسد، با رعایت شرط خانوار اقدام می‌کند و در صورت درخواست متقاضی به منظور برخورداری از یارانه دولت، سازمان اطلاعات فرد را به وزارت رفاه ارسال و وزارتخانه مکلف است نسبت به ارزیابی وسع و اعلام نتیجه آن ظرف مدت یک ماه به سازمان اقدام کند.
وی ادامه داد: براساس نتیجه ارزیابی وسع اقدامات بعدی به این ترتیب خواهد بود : گروه اول (مشمولین دهکهای یک تا سه) 100 درصد حق بیمه خانوار از سوی دولت پرداخت و نسبت به برقراری پوشش بیمه ای و صدور دفترچه بدون دوره انتظار و با رعایت شرط خانوار اقدام می‌شود. گروه دوم (مشمولین دهک چهار) با اخذ 50 درصد (50%) سرانه حق بیمه ماهیانه معادل 242000 ریال از متقاضی در سال جاری، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای و صدور دفترچه بدون دوره انتظار و با رعایت شرط خانوار، اقدام می‌شود. گروه سوم (مشمولین دهک پنجم و بالاتر) با اخذ 100درصد سرانه حق بیمه ماهیانه معادل 484000 ریال از متقاضی در سال جاری، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای و صدور دفترچه با دوره انتظار 10 روزه و با رعایت شرط خانوار، اقدام می‌شود که نتیجه ثبت نام و ارزیابی وسع از طریق پیامک برای متقاضی ارسال می شود.
سرپرست بیمه سلامت استان اظهار داشت: صدور دفترچه بیمه برای افراد فاقد پوشش بیمه، که پس از گذشت 6 ماه، در چارچوب این شیوه نامه به درگاه الکترونیکی سازمان و یا دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند به این ترتیب خواهد بود: برخورداری از پوشش بیمه ای، با پرداخت کامل سرانه حق بیمه یکساله، با 10روز دوره انتظار و با رعایت شرط خانوار، از زمان پرداخت حق بیمه، امکان‌پذیر خواهد بود. در مورد متولدین جدیدی که بلافاصله پس از تولد، در مراکز درمانی بستری شده و سرپرست فاقد پوشش بیمه‌ای باشد با رعایت شرط خانوار و پرداخت حق بیمه یکساله یا6 ماهه (بنا به درخواست متقاضی) نسبت به صدور دفترچه با اعتبار یک ساله یا 6 ماهه حسب مورد، بدون دوره انتظار 10روزه برای نوزاد، و اعمال دوره انتظار 10 روزه برای سایر اعضا با رعایت شرط خانوار اقدام می‌شود. در موارد اورژانس برای افراد فاقد پوشش بیمه ای با پرداخت سرانه حق بیمه یکساله یا6  ماهه (بنا به درخواست متقاضی) نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای و صدور دفترچه مطابق ضوابط صندوق های بیمه‌ای برای بیمار بدون دوره انتظار و برای سایر اعضا با رعایت شرط خانوار و اعمال دوره انتظار 10 روزه اقدام می‌شود. در مواردِ غیر اورژانسی، بیمارِ فاقد پوشش بیمه‌ای، ملزم به پرداخت کامل هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی مطابق تعرفه مصوب خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت برقراری پوشش بیمه ای در حین بستری، هزینه های درمانی از زمان شروع اعتبار دفترچه، در تعهد سازمان خواهد بود. افرادی که در مهلت 6 ماهه اولیه دارای هرنوع پوشش بیمه پایه بوده و پس از آن به دلایل قانونی (از قبیل پایان دوره خدمت سربازی، بیکار شدن، ازدواج، متارکه، خروج از پوشش سرپرست و ...) فاقد پوشش بیمه‌ای شوند می توانند نسبت به درخواست برقراری پوشش بیمه ای با توجه به شرایط جدید اقدام کنند. برای این گروه از افراد استفاده از یارانه دولت براساس ارزیابی وسع صرفاً در مهلت3 ماه از زمان انقضای اعتبار پوشش قبلی امکانپذیر خواهد بود. ضوابط ناظر بر انقضای مهلت 6 ماهه در مورد این مهلت3 ماهه نیز لازم الاجرا خواهد بود. در مواردی که افراد بدلیل ازدواج یا موارد مشابه نیازمند تغییر نسبت در سامانه باشند، در صورت درخواست دریافت خدمت، دفترچه بیمه در همان صندوق با شرایط قبلی و نسبت جدید با تاریخ اعتبار6 ماهه صادر می شود.
وی اضافه کرد: برای بیمه شدگان صندوق روستائیان که از بیمه رایگان برخوردار می شوند دفترچه بیمه با اعتبار دو ساله و برای سایرگروه‌ها در تمام صندوق های مشمول این شیوه نامه، دفترچه بیمه با اعتبار یکساله صادر خواهد شد.
حافظی گفت: جهت بیمه شدگان فعلی سازمان از زمان اجرای طرح (13/08/98) تا پایان 31/01/99 برای دریافت خدمات بیمه گری بدین گونه اقدام خواهد شد: جهت تمدید پوشش بیمه ای در صندوق روستائیان، چنانچه اعتبار دفترچه بیمه به اتمام رسیده باشد، امکان تمدید با اعتبار 6 ماهه در سامانه فراهم و دفترچه‌ای با شرایط قبلی جهت بیمه شده صادر خواهد شد. در صندوق سلامت همگانی، چنانچه کمتر از یکسال از اتمام اعتبار دفترچه بیمه شده سپری شده باشد، امکان تمدید با اعتبار 6 ماهه در سامانه فراهم و دفترچه ای با شرایط قبلی جهت بیمه شده صادر خواهد شد. در صندوق ایرانیان، چنانچه بیمه شده از تاریخ 30/08/96 به بعد نسبت به دریافت پوشش بیمه ای اقدام کرده باشد، امکان تمدید 6 ماهه در سامانه با پرداخت (50% سرانه حق بیمه برای مدت شش ماه) مبلغ 145 هزار و 200 تومان  برای هر نفر، با شرایط قبلی و رعایت شرط خانوار فراهم شده است.
     ایشان در خصوص تعویض دفترچه نیز بیمه شدگان فعلی صندوق ایرانیان و سلامت همگانی که دارای دفترچه معتبر هستند می توانند تا پایان اعتبار دفاتر بیمه ای، در صورت اتمام اوراق دفترچه، نسبت به تعویض دفاتر (با اعتبار قبلی) از تاریخ 13/8/98 اقدام کنند و بیمه شدگان فعلی صندوق روستائیان در صورت مراجعه تا 31/01/99 برای تعویض، دفترچه‌ای با اعتبار 6 ماهه و با همان شرایط قبلی دریافت خواهند نمود.
وی درخصوص افزایش عائله نیز بیان داشت: در صندوق ایرانیان و سلامت همگانی، افزایش عائله ناشی از ازدواج و تولد جدید با تاریخ اعتبار سرپرست یکسان سازی و براساس ضوابط صندوق مربوطه خواهد بود. در صندوق روستاییان، در بازه 6 ماهه، در موارد افزایش عائله ناشی از ازدواج و تولد جدید، برای خانوارهایی که تاریخ اعتبار دفترچه سرپرست، پیش از 30/07/99  به اتمام می رسد، یکسان سازی اعتبارِ دفترچه جدید با سرپرست انجام و اگر تاریخ اعتبار سرپرست پس از 30/07/99 باشد، برای افزایش عائله ، دفترچه ای با تاریخ اعتبارِ منتهی به 30/07/99 صادر خواهد شد.
 حافظی افزود: هریک از گروه های فوق در صورت تمایل می توانند در زمان تمدید، تعویض و افزایش عائله در صورت داشتن توان مالی، نسبت به پرداخت کامل حق بیمه اقدام نمایند و در صورت عدم توان مالی برای پرداخت سرانه حق بیمه درخواست ارزیابی وسع و استفاده از یارانه دولت را ثبت نمایند.
حافظی در آخر نیز ضمن اعلام حمایت از حقوق بیمه شدگان بیان داشت: بیمه شدگانی که ظرف مدت یک ماه از پایان تاریخ اعتبارِ دفترچه قبلی، جهت تمدید پوشش بیمه ای مراجعه نمایند مشمول دوره انتظار 10روزه نخواهند بود در غیر این صورت و مراجعه در خارج از مهلت یاد شده مشمول دوره انتظار خواهند بود و تمام دفاتری که با اعتبار6 ماهه صادر می‌شود با تعداد اوراق نسخ 12 برگی خواهند بود.
وی گفت: بیماران خاص بنا بر مصوبه سالیانه سرانه و تعرفه، از شمول این شیوه نامه مستثنی بوده و کماکان تابع ضوابط مربوطه خواهند بود.

 

چهارمحال بختياري شهركرد اجتماعی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 31