(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

حضور دکتر کامران در ساختمان بیمارستان جدید

حضور دکتر کامران در ساختمان بیمارستان جدید

اصفهان اصفهان

حضور دکتر کامران در ساختمان جدید بیمارستان معلولین و قطع نخاع وسخنرانی و رسیدگی به مشکلات آنها روز پنج شنبه ۲۱آذرماه

اصفهان اصفهان اجتماعی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 27